logo UCK

W dniu 1 sierpnia 2018 r. Pan Ireneusz Ryszkiel, dotychczasowy Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach złożył na ręce Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rezygnację z zajmowanego stanowiska, która została przyjęta.

W związku z powyższym od  2 sierpnia 2018 r., zgodnie z decyzją Rektora, pełniącym obowiązki  Dyrektora UCK im. prof.  K. Gibińskiego SUM w Katowicach został Pan Tomasz Kajor, który poprzednio sprawował funkcję  Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju i Strategii ww. Szpitala.

Pan Tomasz Kajor jest absolwentem kierunku prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego doświadczenie zawodowe oparte jest na wieloletnim zarządzaniu w instytucjach sektora publicznego oraz w spółkach prawa handlowego.

Pełnił kierownicze stanowiska: Prezesa ( m.in. Parku Wodnego w Krakowie S.A.) i Dyrektora ( m.in. w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa), ponosząc odpowiedzialność za uzyskiwanie należytego wyniku finansowego w różnych obszarach działalności tych jednostek.

Przez wiele lat zajmował się również doradztwem gospodarczym, wykonując między innymi analizy gospodarczo-prawne, dokumentacje kredytowe i studia wykonalności.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, w terminie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182), zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]