prof. Agata Stanek

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n.med. Agacie Stanek tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n.med. Agata Stanek pracuje w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w której  kieruje odcinkiem angiologiczno-kardiologicznym.  Jest specjalistą chorób wewnętrznych, angiologii, balneologii i medycyny fizykalnej. Uzyskała także europejski tytuł specjalisty  w zakresie angiologii/medycyny naczyniowej.

Prof. Agata Stanek od 2015 roku pełni funkcję konsultanta województwa śląskiego w dziedzinie angiologii. Jest również Prezesem Polskiego Towarzystwa Krioterapii.

Profesor bierze udział w licznych zespołach eksperckich krajowych i zagranicznych (m.in. ekspert w spotkaniach grupy roboczej ds. „Choroby aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego” w ramach projektu pt: „Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”  organizowanych przez Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Zdrowia; jest członkiem  Zarządu Głównego   Vascular Independent Research and Education  European Organisation (VAS), członkiem  Zarządu Głównego European Union Medical Specialization (UEMS) Board of Division of Angiology/Vascular Medicine).

Prof. Agata Stanek w Śląskim Uniwersytecie Medycznym pełni funkcje koordynatora   współpracy  w dziedzinie angiologii i medycyny naczyniowej   pomiędzy  Śląskim  Uniwersytetem  Medycznym w Katowicach  a  Research Center on Vascular Diseases and Angiology Unit –University of Milan (od 2014), członka Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (od 2015). Jest również członkiem Zespołu Egzaminów Medycznych ds. przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP) (od 2013), członkiem Zespołu Egzaminów Medycznych w dziedzinie angiologii (od 2016), członkiem Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta (od 2014).

Efektem wspólpracy zagranicznej  Prof. Agaty Stanek z Vascular Diseases and Angiology Unit University of Milan - L. Sacco Hospital, Mediolan   i Vascular Independent Research and Education European Organisation jest   organizacja w Polsce w latach 2014-2018 pięciu edycji Europejskich Dni Naczyniowych pod hasłem przewodnim „No more vascular amputation - nigdy więcej amputacji  z przyczyn naczyniowych”, mających na celu zmniejszenie amputacji kończyn dolnych w Polsce, która jest jedną z największych spośród krajów Unii Europejskiej. 

Prof. Agata Stanek odbyła szereg staży zagranicznych m.in. Mediolanie, Budapeszcie,  Pommelsbrunn-Hohenstadt. Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

Działalność naukowa Pani Profesor dotyczy głównie efektów  biologicznych  i terapeutycznych oddziaływania temperatur kriogenicznych na organizmy żywe, w tym szczególnie krioterapii/kriostymualcji ogólnoustrojowej; adaptacji postępów diagnostycznych i terapeutycznych  medycyny fizykalnej w medycynie klinicznej: wykazania przydatności terapeutycznej wolnozmiennych pól magnetycznych, światła spolaryzowanego, laserobarii w angiologii; termografii w ocenie wydolności sportowców, gojenia owrzodzeń, diagnostyce przewlekłej choroby żylnej oraz zmian skórnych; przydatności  diagnostyki autofluorescencyjnej w diagnostyce zmian przed i nowotworowych przewodu pokarmowego.

Laureatka konkursu „PRACA ROKU - EDYCJA 2005” czasopisma „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja”; dwunastu nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w zakresie działalności naukowej, osiągnięć dydaktycznych i  działalności organizacyjnej.

Prof. Agata Stanek jest także laureatką „Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, „Szkarłatnego Serca” Oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, „Batorynki 2014” Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Gratulujemy!

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]