Nominacja profesorska dla dr. hab. n. med. Zbigniewa Lorenca

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. Prezydent RP nadał dr. hab. n. med. Zbigniewowi Lorencowi tytuł profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc jest kierownikiem Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora  dotyczą: chirurgii laparoskopowej, chirurgii ogólnej, (w tym chirurgii przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów jelita grubego), leczenia chorych z urazami (w tym mnogimi obrażeniami ciała w aspekcie chirurgicznym oraz urazami jatrogennymi) oraz endokrynologii, głównie leczenia chorób tarczycy, wewnątrzwydzielniczej części trzustki oraz nadnerczy, który to kierunek badawczy jest istotnym elementem badań naukowych prowadzonych w Klinice. Ponadto dziesięcioletnie doświadczenie prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Lorenca w kierowaniu szpitalnym Punktem Krwiodawstwa zaowocowało opracowaniem sposobu praktycznego wykorzystania krwi z autotransfuzji w przygotowaniu chorych do rozległych operacji chirurgicznych. Metoda ta została wprowadzona do praktyki klinicznej.

Profesor jest członkiem Towarzystwa  Chirurgów Polskich (w latach 2001–2005 pełnił funkcję sekretarza Oddziału  Śląskiego, w  2005–2007 – członka Zarządu tegoż Oddziału, był również jego przewodniczącym w kadencji 2013-1015 oraz 2015-2017), Polskiego Klubu Koloproktologii (w kadencji 2008–2010 członek Zarządu oraz skarbnik; Prezes w kadencji 2014-2016) oraz Przewodniczącym Zarządu Fundacji „Towarzystwo Rozwoju Chirurgii” w Sosnowcu.

Gratulujemy!

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

/źródło: CDDMiF/