dr. hab. n. med. Jarosław Barski

Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. n. med. Jarosławowi Barskiemu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Barski jest zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest kierownikiem Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM. Wielokrotny laureat nagród Rektora Uczelni.

Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, International HoloGenomics Society, European Brain and Behaviour Society, International Behavioral Neuroscience Society. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

Główne zainteresowania naukowe prof. dr. hab. n. med. Jarosława Barskiego dotyczą fizjologii móżdżku ze szczególnym uwzględnieniem funkcji białkowych buforów jonów wapniowych Ca2+ oraz zwierząt transgenicznych jako modeli zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych.

Wyniki badań naukowych Profesora publikowane były w licznych czasopismach zagranicznych. Profesor Barski wiele lat spędził za granicą jako stypendysta i współpracownik naukowy Max-Planck-Institut für Neurobiologie w Monachium, University College London oraz Ludwig-Maximilian Universität w Monachium. Dorobek naukowy Profesora jest wynikiem współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi, takimi jak Harvard Medical School; Department of Neuroscience, Erasmus Medical Center; Boston University Medical School;  Unité d'Anatomie, Département de Médecine, Université de Fribourg; Institut de Biologie, Université de Neuchâtel.

Prywatne zainteresowania Profesora to nurkowanie, tenis, narciarstwo, wędkarstwo, filmowanie, fotografia, podróże.

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Bożena Langner]