Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

W dniu 2 lipca 2018 r. w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się spotkanie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA), której przewodniczy prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki Rektor SUM w Katowicach z Panem Jarosławem Gowinem, Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W spotkaniu udział wzięło 22 przedstawicieli RKRUA tj. Rektorzy oraz Prorektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego, Dyrektor Biblioteki Śląskiej,  Honorowy Wiceprzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach.

Na wstępie Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował uczestników, że w dniu 03 lipca 2018 r. w Sejmie odbędzie się głosowanie nad Ustawą 2.0. Uwzględniając liczne wnioski w projekcie wprowadzono około 200 zmian.

Zagwarantowany pozostał zapis o prawie uczelni do kształtowania swej struktury, w ramach której mogą funkcjonować np. wydziały, instytuty, katedry itd. To co istotne dla środowiska akademickiego to uregulowanie w ww. Ustawie prawa pracowników uczelni do odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu. Nadto skorygowano kompetencje rady uczelni, która wbrew pierwotnym zapisom nie będzie zatwierdzała strategii uczelni. Uprawnienie to nadano senatom szkół wyższych.

Uczestnicy spotkania kierowali do Pana Premiera liczne pytania dotyczące przyszłego finansowania szkół wyższych. Pan Minister potwierdził, że poprzez odpowiedni algorytm w Ustawie zagwarantowano coroczny wzrost nakładów na działalność naukowo-badawczą, który będzie powiązany z wysokością PKB. W 2019 roku resort przyzna środki na podwyżki wynagrodzeń, które obejmą wszystkich pracowników uczelni.

Pan Premier zwrócił się do zebranych o zaopiniowanie projektów siedmiu rozporządzeń wykonawczych przesłanych w ostatnim tygodniu do konsultacji środowisk. Treść proponowanych aktów nie koliduje z faktem uchwalenia bądź odrzucenia poprawek Ustawy 2.0, które będą podlegać głosowaniu w dniu 03 lipca br. Zapowiedział wydanie dwóch kolejnych istotnych projektów rozporządzeń, dot. ewaluacji i dyscyplin. Lista dyscyplin opracowana przez ekspertów wskazanych przez KRASP, RGSW, Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów i KEJN będzie się składała z ok. 40 dyscyplin naukowych i 3 o sztuce.

Kluczowe zmiany zostaną zaproponowane niebawem w zakresie ewaluacji uczelni. W ramach osiągnięć naukowych każdy pracownik posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego musi wykazać nie więcej niż 4 publikacje o najwyższej wartości punktowej. Niepublikowanie w okresie objętym parametryzacją czy też wydanie wyłącznie jednej publikacji będzie skutkowało odejmowaniem punktów dla uczelni w procesie kategoryzacji. Stworzona zostanie certyfikowana trzypoziomowa lista ok. 1000 czasopism i liczba przyznawanych punktów będzie uzależniona od pozycji pisma. Zmianie ulegną kategorie oceny. Z aktualnych czterech kategorii pozostaną: publikacje i patenty, korzyści finansowe dla uczelni oraz wpływ społeczno-gospodarczy, w ramach którego ocenianych będzie pięć największych osiągnięć uczelni.

W toku dyskusji Pan Premier wyjaśnił, że Ustawa 2.0 będzie regulowała wiek nabywania uprawnień do świadczeń emerytalnych przez pracowników naukowo-dydaktycznych: mężczyźni 65 lat natomiast kobiety 60 lat.

Na zakończenie Pan Premier wyjaśnił, że od września 2018 r. MNiSW będzie organizowało intensywne szkolenia dla kanclerzy, kwestorów i pracowników uczelni z praktycznego zastosowania Ustawy 2.0 i wydanych rozporządzeń. 


[Przesłano przez: Justyna Skolik]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.