„Złote Pióro”

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz, Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, został doceniony przez redakcję „Pro Medico” za wieloletnią współpracę. Profesor niewątpliwie zasłużył się dla pisma Śląskiej Izby Lekarskiej, które doczekało się jubileuszowego 250. numeru, pisząc artykuły poświęcone ortopedii i traumatologii.

„Złote Pióro” wręczył Profesorowi dr n. med. Tadeusz Urban – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Wyróżniono trzy osoby z województwa śląskiego.

Dyplom

Serdecznie gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Bożena Langner]