Zmarła  prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca 2018 r., w wieku 80 lat zmarła
prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz

emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii 
Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
profesor zwyczajny  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach w latach 1990-1996,
Członek Senatu, Senackiej Komisji Budżetowej oraz Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej,

Członek: Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
w Sosnowcu, Komisji Fizjologii i Wysiłku Fizycznego PAN, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, Państwowej Komisji Akredytacyjnej,

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu Promocji Zdrowia,

Członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,

Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego,

Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości
i Przemiany Materii, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością,
European Society for Study of Obesity, New York Academy of Sciences, European Society for Chronobiology, przedstawiciel Polski w Obesity Management Task Force European Association for the Study of Obesity, Founding Fellow Spesialist Certification of Obesity Professionals in Europe,

Odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
medalem Komisji Edukacji Narodowej, orderem honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”,

Żegnamy wybitnego specjalistę, szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego, cieszącego się autorytetem w środowisku medycznym

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłej składają:
Rektor, Senat
i społeczność akademicka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 28.06.2018 r. o godz. 11:00 w Bazylice Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach przy ul. Panewnickiej 76, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Komunalnym w Katowicach-Panewnikach przy ul. Panewnickiej 45


[Przesłano przez: Ewa Wola]