W dniu 8 czerwca 2018 r. na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego odbyła się kolejna edycja „Wieczoru Marzeń”- imprezy skierowanej dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych, mieszkających w naszym regionie.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach po raz kolejny aktywnie włączył się w te działania.
Na ten wyjątkowy dzień Katedra i Zakład Biochemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz studenci – członkowie Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Dzieci mogły przyjrzeć się doświadczeniom chemicznym, uczestniczyć w projekcie Szpital Pluszowego Misia, bawiąc się w leczenie pluszaków, jak również poćwiczyć swoje umiejętności plastyczne.

„Wieczór marzeń w zoo” -„Dreamnight at the zoo” - to międzynarodowa akcja zapoczątkowana w 1996 roku przez ZOO w Rotterdamie. Jej celem było zorganizowanie charytatywnej, plenerowej imprezy dla niepełnosprawnych dzieci oraz członków ich rodzin. Zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją, dzieci wraz z opiekunami zapraszane są do ogrodów zoologicznych zawsze tego samego dnia w roku. Jak dotąd, „Wieczór marzeń” zorganizowało już kilkaset ogrodów zoologicznych w kilkudziesięciu krajach świata i z roku na rok w akcję angażuje się ich coraz większa ich liczba. Chorzowskie ZOO przystąpiło do niej w 2008 roku.

Po zakończonym wydarzeniu Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta podziękowała za czynny udział i zaangażowanie Panu dr n. farm. Sławomirowi Smolikowi pracownikowi Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu oraz studentom, na których zawsze możemy liczyć.
Jednocześnie Pani Prorektor wyraziła nadzieję na kontynuację współpracy podczas kolejnych wydarzeń oraz uroczystości organizowanych w przyszłości.


[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]