Plakat

Komisja Nauk Przyrodniczych Stacji Naukowej PAU w Katowicach zaprasza na kolejny wykład w ramach „Cyklu Międzywydziałowych Wykładów z zakresu Nauk Przyrodniczych.

Wykłady te prowadzą najwybitniejsi naukowcy, których wyniki badań mają duży wpływ na inne dziedziny nauki oraz znaczny oddźwięk ogólnoludzki.
Wykład wygłosi: Prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski Kierownik III Katedry Kardiologii Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
Temat wykładu: „Nowe technologie w kardiologii - przykład współpracy lekarzy i inżynierów”

Wykład odbędzie się dnia 18. 06. 2018 r. o godz. 17:00 w Sali Audytoryjnej I w Katowicach , ul. Uniwersytecka 4 , Uniwersytet Śląski


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]