Dyplom

JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki został uhonorowany godnością Członka Honorowego Regionalnej Izby Gospodarczej w uznaniu  za wsparcie rozwoju Izby, zaangażowanie we współpracę oraz promocję idei samorządu gospodarczego.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Regionalna Izba Gospodarcza, na mocy porozumienia,  współpracują w zakresie promocji idei przedsiębiorczości wśród studentów SUM, transferu wiedzy i  technologii oraz realizacji wspólnych projektów.  Jedną z takich inicjatyw jest Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w którym Uczelnia bierze czynny udział.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się 11 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego RIG w Katowicach, podczas którego po blisko 29 latach współzałożyciel i wieloletni prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przekazał stery jednej z najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w kraju Tomaszowi Zjawionemu, pełniącemu do tej pory funkcję wiceprezesa tej instytucji.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]