dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Postanowieniem z dnia 9 maja Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk medycznych dr hab. n. med. Urszuli Grzybowskiej-Chlebowczyk.

Prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk jest kierownikiem Kliniki Pediatrii Katedry Pediatrii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego . Specjalistą z zakresu pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej.

Od 2014 r. Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, a także towarzystw zagranicznych: Europejskiego Towarzystwa Chorób Zapalnych Jelit ( ECCO),  Europejskiego Towarzystwa Chorób Infekcyjnych ( ESPID), Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN).

Od początku pracy zawodowej zainteresowania Pani Profesor dotyczyły gastroenterologii dziecięcej, była inicjatorem stworzenia Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego u dzieci.

W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka,  jako jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, wdrożyła endoskopowe pobieranie wycinków z części zstępującej dwunastnicy w celu diagnostyki celiakii oraz ocenę histopatologiczną w skali  Marsha w modyfikacji Oberhubera przy współpracy z Zakładem Histopatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Kolejnym i najważniejszym przedmiotem zainteresowań są zagadnienia związane z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit u dzieci. Prace dotyczą poszukiwania czynników mających wpływ na rozwój choroby oraz jej przebieg.

W latach 2005-2017 otrzymała 10 nagród  indywidualnych i zespołowych  Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie działalności naukowej.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]