dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska

Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Małgorzacie Kowalskiej tytuł profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n med. Małgorzata Kowalska jest pracownikiem Katedry i Zakładu Epidemiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą  w zakresie zdrowia środowiskowego oraz specjalistą w dziedzinie epidemiologii.

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej, członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska działającej przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej Głównego Inspektora Sanitarnego (2015-2017).

Począwszy od 2018 r. sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Wielokrotnie wyróżniana za swój dorobek naukowy nagrodami: Fundacji Zdrowie i Środowisko oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej w Krakowie, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Ministra Zdrowia.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]