Plakat

Zapraszamy do udziału w IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej organizowanej przez:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Śląską Izbę Lekarska w Katowicach
Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach
Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do grona prawników i lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce zajmują się powyższą tematyką, a także do doktorantów i studentów medycyny oraz prawa, zainteresowanych prawem medycznym. Podczas pierwszej części wydarzenia, 8 czerwca 2018 r., zostanie przedstawiona rola biegłych - ich znaczenie w procedurach karnych i cywilnych. Omówione zostaną także przyjęte zasady wyznaczania biegłych, zarówno działających w zespołach biegłych instytucjonalnych, jak i biegłych powoływanych „ad hoc”. Październikowa odsłona konferencji będzie w całości poświęcona zagadnieniom związanym z błędem lekarskim.

IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna ma również na celu konfrontację różnych stanowisk praktyków i teoretyków prawa oraz medycyny, a także podjęcie próby zdefiniowania aktualnych potrzeb i oczekiwań organów wymiaru sprawiedliwości. Przewodniczącą Komitetu Naukowego Konferencji wybrano prof. zw. dr hab. Teresę Dukiet-Nagórską. Szczegółowy znajdziecie Państwo na stronie internetowej lekarzeprawnicy.sum.edu.pl. Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne.

 Tegoroczna edycja została podzielona na dwie części:

Część I – 8 czerwca 2018 roku (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11B) 8:00-16:00
Opiniowanie sądowo-lekarskie z punktu widzenia medyka i prawnika. Biegły - gwarantem rzetelnej oceny

Część II – 26 października 2018 roku (Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Aula, ul. Jordana 19) 9:00-17:00 
Błąd medyczny czyli jak działać, by nie stał się udziałem pacjenta lub medyka

 

Patroni medialni:
Rzeczpospolita
TVP Katowice                                                                                 
Dziennik Zachodni
Palestra 
Pro Medico

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler/A. Wilk]