Szpitale

Na pierwszym miejscu wśród najlepszych szpitali kardiologicznych i kardiochirurgicznych jest Śląskie Centrum Chorób Serca, w którym posadowione są jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:  III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii; Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii z Oddziałem Klinicznym Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej; Oddział Kliniczny Kardiologii;  Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej; Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii; Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych.

„To wielka radość, ale i zobowiązanie  wobec naszych obecnych i przyszłych pacjentów” – mówi kierownik  Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

Z kolei Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest drugie na liście najlepszych szpitali kardiologicznych i czwarte wśród szpitali kardiochirurgicznych.

Pod lupę eksperci wzięli szpitale w całej Polsce, które działają w zakresie kardiologii i kardiochirurgii. Znaczenie miało wszystko to, co jest ważne dla pacjenta – nie tylko diagnostyka, ale też liczba zatrudnionych lekarzy specjalistów czy nawet ilość łóżek i sal operacyjnych.

Śląskie Centrum Chorób Serca okazało się bezkonkurencyjne także m.in. w zakresie procedur zastawkowych, przeszczepów, implantacji kardiowerterów-defibrylatorów oraz kardiologii inwazyjnej, a Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pod względem m.in. angioplastyki wieńcowej w ostrych zespołach wieńcowych, procedurach wieńcowych, elektrokardiologii i implantacji stymulatorów serca.


[Przesłano przez: Magdalena Dziewierska]