Informujemy, że od 2 kwietnia br. rozpoczyna się kolejna edycja programu stypendialnego pn. „Dla Kobiet i Nauki we  współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, dla kobiet naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinie nauk o życiu.

Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji wynosi 27 000 zł (w przypadku stypendiów doktoranckich) oraz 32 000 zł (dla stypendiów habilitacyjnych). Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyzna każdej laureatce dodatkową nagrodę – pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową na terenie Europy.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2014.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://lorealdlakobietinauki.pl.

[Przesłano przez: Sabina Wejner]