Dyplom

20 kwietnia 2018 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odbyła się VIII konferencja im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”.

W ramach konferencji rozstrzygnięto III edycję konkursu pt. „DUM SPIRO SPERO” na najlepszą pracę naukową dotyczącą wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Drugą nagrodę w konkursie zdobyła publikacja pracowników Katedry Zdrowia Środowiskowego SUM pt. „Preliminary study of possible relationships between exposure to PCDD/Fs and dl-PCBs in ambient air and the length of life of people”. Autorami wyróżnionego artykułu są: Grzegorz Dziubanek, Ewa Marchwińska-Wyrwał, Małgorzata Ćwieląg-Drabek, Anna Spychała, Monika Rusin, Agata Piekut oraz Ilona Hajok. Praca została opublikowana w Science of Total Environment w 2017 roku. W imieniu autorów nagrodę odebrał dr n. biol. Grzegorz Dziubanek.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w ubiegłorocznej edycji Konkursu również drugą nagrodę zdobyła inna praca zespołu Katedry Zdrowia Środowiskowego SUM pt. „Long-term exposure to urban air pollution and the relationship with life expectancy in cohort of 3.5 million people in Silesia”.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska_Winkler]