W dniach 16-20 kwietnia 2018 r. Wydziały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przygotowały specjalną ofertę Dni Otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jako pierwszy zaprezentował się Wydział Lekarski w Katowicach. Uczestników przywitał Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda. Następnie uczniowie wysłuchali wykładów wygłoszonych przez nauczycieli akademickich WLK: prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia, prof. dr hab. n. med. Tomasza Urbanka, dr hab. n. med. Grzegorza Bajora, prof. nadzw. SUM oraz dr hab. n. med. Tomasza Francuza. Głos zabrała również dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, wydziałowy koordynator ds. programu Erasmus+, a także  przedstawiciele Wydziałowego Samorządu Studenckiego i Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Po oficjalnej części uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie zaprezentowano stosowane w SUM nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi symulacji medycznej i innowacyjnych pracowni multimedialnych. Uczniowie zapoznali się również z prezentacjami przygotowanymi przez poszczególne koła naukowe STN-u. Uczestnikom Dnia Otwartego umożliwiono zapoznanie się z zapleczem laboratoryjnym jednostek Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach-Ligocie oraz wizytę w Dziekanacie i bibliotece wydziałowej.

17 kwietnia wszyscy chętni mogli zapoznać się z ofertą Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.  Wydział odwiedziło ponad pół tysiąca osób. Podczas Dni Otwartych uczniowie mogli się przekonać, że nauki ścisłe da się lubić, a przygoda z chemią i farmacją może być fascynująca. Na warsztatach młodzież  miała okazję m.in.  zaplanować, przeprowadzić i wyciągnąć wnioski z samodzielnie przeprowadzonych reakcji chemicznych, dowiedzieć się co kryje kropla krwi,  zapoznać  się z podstawowymi zabiegami kosmetycznymi. Na odważnych czekał także  biochemiczny escape room.

Dzień później  uczniów szkół średnich zaprosił Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Uczestników powitały władze Wydziału. Wykład „Implantologia od historii do współczesności” wygłosił dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec  kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej. Następnie uczniowie zwiedzili prosektorium i sale ćwiczeniowe do nauki anatomii człowieka oraz zapoznali się z prezentacjami pracowni laboratoriów i klinik.

19 kwietnia należał do Wydziału Nauk o Zdrowiu. Podczas Dnia Otwartego wszyscy zainteresowani studiami na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, coaching medyczny mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną ww. kierunków oraz uczestniczyć w warsztatach położniczych, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych i psychologicznych. Uczestnicy mogli  zdobyć cenne informacje o perspektywach zatrudnienia absolwentów kierunków prowadzonych przez Wydział. Nauczyciele akademiccy i studenci przekazali osobom odwiedzającym wiele istotnych informacji. W ramach Dnia Otwartego Wydziału zajęcia odbywały się m.in. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Obiekcie Sportowym Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii oraz w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponadto w Katowicach przy ul. Francuskiej 20/24 gdzie posadowiony jest Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa przedstawiona została oferta edukacyjna z kierunku pielęgniarstwo.

Dzień Otwarty – 20 kwietnia, zorganizował Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu. W ramach wydarzenia uczestnicy mogli wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy i kuchni molekularnej, pomiarach jakości wody przeznaczonej do spożycia i słuchu. Zaprezentowano również mierniki do pomiaru pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez telefony komórkowe, oraz do pomiaru dźwięków i dynamometr do pomiaru siły ręki. Uczestnicy  mogli również zmierzyć ciśnienie i sprawdzić skład masy ciała.

Wszystkie wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego, którzy bardzo chętnie uczestniczyli w Dniach Otwartych Uczelni. W sumie nasze Wydziały odwiedziło prawie 1500 osób.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]