dr. hab. n. med. Jan Szewieczek

Postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab n. med Janowi Szewieczkowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek jest kierownikiem Kliniki Geriatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posadowionej w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM.

Przygotował podstawy programowe nauczania geriatrii i prowadzi zajęcia z tego zakresu na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Wydziale Lekarskim w Katowicach, studiach podyplomowych oraz kursach dla lekarzy. Jest współautorem rozdziałów w kilku podręcznikach, opiekunem 93 prac licencjackich oraz 86 prac magisterskich. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie geriatrii oraz chorób wewnętrznych. Uczestniczy w działalności organizacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest członkiem Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Pełnił funkcję wydziałowego koordynatora programu Erasmus/Sokrates. W latach 2005-2012 był członkiem Senatu SUM.  Działalność naukowa prof. dr. hab. n. med. Jana Szewieczka koncentruje się na gerontologii klinicznej. Do najbardziej znaczących należą wyniki badań stuletnich mieszkańców województwa śląskiego, które wykazały związek między większym ciśnieniem tętniczym a lepszym stanem funkcjonalnym oraz prawdopodobieństwem dłuższego przeżycia osób stuletnich, otwierając nowe perspektywy w opiece nad osobami starszymi. Zaowocowały również zaproszeniem przez grupę badawczą dr. Henry Brodatego z Uniwersytetu Południowej Walii w Sydney do współpracy w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego ICC-Dementia. Istotne znaczenie praktyczne mają badania dotyczące wielkich problemów geriatrycznych, w tym zespołu kruchości, jatrogennych zespołów geriatrycznych, ryzyka upadków i odleżyn.

Prowadzi wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Otrzymał wielokrotne nagrody naukowe, dydaktyczne i organizacyjne JM Rektora SUM, odznakę honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” (1998), Srebrny Krzyż Zasługi (2007), Medal Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2013), Medal „Pro Christi Regno” (2015), Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2016).

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]