DYPLOMY  PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ W SOSNOWCU.

W dniu 22 marca 2018 roku, podczas posiedzenia  Rady Wydziału, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Prezydenta Miasta Sosnowca, Pana Arkadiusza Chęcińskiego, nauczycielom akademickim Wydziału,  w podziękowaniu za zorganizowanie i poprowadzenie warsztatów naukowo-badawczych dla uczniów sosnowieckich szkół. Warsztaty te zostały wysoko ocenione w ramach ankiet ewaluacyjnych, przeprowadzonych przez Urząd Miasta w Sosnowcu.

Dyplomy wręczała – w imieniu Prezydenta Miasta, Pani Halina Czapla – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Otrzymali je: pomysłodawca warsztatów – Dziekan Wydziału, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, którzy wraz z Współpracownikami prowadzili wspomniane zajęcia, oraz  Pan mgr Michał Henke z Działu do spraw Studiów  i Studentów, który koordynował zadania administracyjne z ramienia Rektoratu SUM.

Warsztaty naukowo-badawcze zostały zorganizowane z inicjatywy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk – Przewodniczącej Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT), we współpracy z SPNT i urzędem Miasta Sosnowca, dla  uczniów sosnowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  W warsztatach wzięło udział blisko 700 uczniów. Dotyczyły one szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, oraz  zachowań prozdrowotnych, w tym także – dbałości o estetykę  i pielęgnację ludzkiego ciała, a prowadzone były w formie zajęć interaktywnych przez Nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.  Ideę i tematykę warsztatów poszerzono o kooperację z innymi Uczelniami miasta Sosnowca, takimi jak Uniwersytet Śląski oraz Wyższa Szkoła Humanitas, których nauczyciele akademiccy przekazywali wiedzę  o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, edukowali w zakresie korzystnego poruszania się w sieci komputerowej rzeczywistości, czy też – wskazywali rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów oraz – znaczenie komunikacji interpersonalnej. Warsztaty te zgromadziły kolejnych 200 uczniów.

Koordynatorem międzyuczelnianej współpracy oraz komunikacji  z placówkami edukacyjnymi miasta Sosnowca była dr Wanda Suchecka z Katedry  i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych WFzOML, zaś Koordynatorem całości zadań organizacyjnych i uzgodnień formalnych z pozauczelnianymi Partnerami Przedsięwzięcia była dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz, z Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii WFzOML.

W ramach edukacji sosnowieckiej młodzieży zrealizowano następujące warsztaty naukowo-badawcze:

,,Profilaktyka uzależnień, a wybrane elementy opieki farmaceutycznej’’
Realizujący warsztaty: dr  hab. n. farm. PAWEŁ OLCZYK – Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej

„ABC środków psychoaktywnych - co każdy wiedzieć powinien”; oraz „Narkotyki i dopalacze  – niebezpieczne związki”
Realizujący warsztaty: dr hab. n. farm. MAŁGORZATA DOŁOWY – z Zakładu Chemii Analitycznej, Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej

„Substancje psychoaktywne – zatrucie i uzależnienie ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwego  działania papierosów i e-papierosów”
Realizujący warsztaty: dr n. med. IZABELA SZOŁTYSEK-BOŁDYS i dr n. farm. WIOLETA ZIELIŃSKA-DANCH – z  Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej

,,Krew i mocz jako źródło informacji o stanie  zdrowia, choroby, czy uzależnienia’’  
Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. KATARZYNA WINSZ-SZCZOTKA i  dr n. med. AGNIESZKA JURA-PÓŁTORAK – z Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

„Współczesne uzależnienia, a laboratorium biotechnologiczne”
Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. ILONA BEDNAREK – Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, oraz Pracownicy Zakładu: dr TOMASZ LOCH,  mgr EWA NOWAK, mgr inż. SABINA GAŁKA, mgr DARIA MATCZYŃSKA i mgr  DOMINIK BIEG

,,Mikrobiologia – fascynujący świat widzialny czy niewidzialny’’
Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. TOMASZ J. WĄSIK  –    Kierownik Katedry  i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii, oraz Pracownicy Katedry: dr n. biol. MAŁGORZATA KĘPA i dr  n.  biol. DANUTA IDZIK

,,Patologia przybliża oblicze choroby”
Realizujący warsztaty: dr hab. n. med. ALEKSANDRA MIELCZAREK-PALACZ i dr n. med. JUSTYNA  SIKORA –  z Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii oraz dr n. med. AGATA KABAŁA-DZIK i mgr ANNA KLECZKA – z Katedry i Zakładu Patologii

 ,,Uzależnienie od piękna’’
Realizujący warsztaty: dr n. med. MAGDALENA JURZAK – z Zakładu Biologii Komórki,

Podjęte przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach działania edukacyjne na rzecz młodzieży miasta Sosnowca to wyraz zaangażowania Nauczycieli Akademickich, którym leży na sercu przyszłość macierzystego Wydziału, dobry kontakt z potencjalnymi studentami i zainteresowanie ich możliwościami edukacyjnymi i naukowymi Wydziału, integracja z innymi Uczelniami jak i dobra współpraca z Włodarzami miasta Sosnowca.

Przesłała: dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

Podziękowanie