dr. hab. n. med. Paweł Madej

14 marca br. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczył dr. hab. n. med. Pawłowi Madejowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej jest kierownikiem Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest specjalistą z zakresu położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii .

Działalność naukowa Pana Profesora koncentruje się na zagadnieniach dotyczących wpływu skażenia środowiska na przebieg ciąży, stan płodu i noworodka oraz wybranych patologii ciąży. W wyniku badań wieloośrodkowych wdrożył nową metodę leczenia tlenem i ozonem aplikowanych pozajelitowo, jako leczenie wspomagające w terapii ostrych i przewlekłych stanów niedotlenienia organizmu oraz w przypadkach ciężkich, oportunistycznych zakażeń (metodę w szerokim zakresie wdrożono do praktyki klinicznej). Istotny element pracy naukowej prof. Pawła Madeja stanowią badania nad etiologią zespołu policystycznych jajników, prowadzone w związku z zaburzeniami metabolicznymi, w szczególności z hormonami tkanki tłuszczowej.

Uhonorowany dwiema nagrodami Rektora przyznanymi w uznaniu prowadzonej działalności naukowej.

Gratulujemy!

Źródło: CDDMiF


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]