8-10 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2018). Partnerem Instytucjonalnym Kongresu był Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Podczas pierwszych dwóch dni Kongresu odbyło się 60 sesji panelowych, debat i prezentacji, w których udział wzięło ponad 300 prelegentów, wśród nich liczni przedstawiciele Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach:

 • Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii KZK Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Nauki, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska, kierownik Zakładu Psychologii Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Baron, kierownik Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej i  Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Budziński, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Deja, kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop, kierownik Zakładu Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Dr n. med. Michał Hawranek, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot, kierownik Katedry Pediatrii, kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz,kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii  Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, kierownik Katedry Neurologii i Kliniki Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM
 • Dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek, kierownik  Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Paweł Matusik, Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik Katedry Okulistyki i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Zbigniew Nawrat, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Mgr Paweł Niewiadomy, Zakładu Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, kierownik Katedry Farmakologii i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, kierownik Katedry Patofizjologii i Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Mgr Grzegorz Onik, Zakład Medycyny Fizykalnej Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM
 • Dr n. med. Jacek Pilch, Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med.  Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Dr hab. n. med. Piotr Rozentryt, kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Profilaktyki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego  Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski,kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Mateusz Tajstra, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Dr n. med. Maciej Tażbirek, Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa  i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Mgr Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, z-ca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM im. K. Gibińskiego

Wydarzenie to stało się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia. Na program składało się pięć ścieżek tematycznych: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie, edukacja. Wśród poruszanych tematów były m.in. sesje poświęcone zagrożeniom behawioralnym, otyłości i nadmiernemu spożywaniu leków, których moderatorem była Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji SUM.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]