dr. hab. n. med. Radosław Gawlik

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 r. Prezydent RP nadał dr. hab. n. med. Radosławowi Gawlikowi  tytuł naukowy  profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego z oddziałem lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych oraz alergologii.

Podstawowe zagadnienia badawcze Profesora to: astma oskrzelowa w tym powysiłkowe zaburzenia oddychania u sportowców, immunoterapia alergenowa, anafilaksja  i alergia na jad owadów, neuropeptydy w patomechanizmie nieżytów nosa, epidemiologia chorób alergicznych w Polsce  telemedycyna. Jest współautorem europejskich wytycznych dotyczących  diagnostyki i leczenia uczulonych na jad owadów oraz postępowania we wstrząsie anafilaktycznym. W ramach  Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej realizuje badania nad wpływem stosowania leków hipotensyjnych na  częstość i nasilenie reakcji anafilaktycznej u uczulonych  na jad owadów.

 Jest członkiem m.in.  Polskiego Towarzystwa  Alergologicznego (sekretarz ZG PTA od 1994 i zastępca przewodniczącego od 2006 Oddziału Śląskiego, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego od 2003), Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, American College of Asthma, Allergy and Clinical Immunology , European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, Czeskiego Towarzystwa Alergologów i Immunologów Klinicznych.

Laureat kilku nagród i wyróżnień, m.in.: indywidualnej nagrody I stopnia Rektora Uczelni za osiągnięcia naukowe (2017), zespołowej nagrody I stopnia  Rektora , zespołowej nagrody II stopnia Rektora, nagrody Komisji Pulmonologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN . W 2004 r. otrzymał tytuł honorowego członka Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego im. J. E. Purkyne’go (za współpracę w zakresie immunoterapii swoistej).

Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Programów Specjalizacji i Akredytacji  w dziedzinie alergologii  Centrum   Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, konsultant wojewódzkiego w dziedzinie alergologii (2016-nadal).

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma  Alergologia Polska.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]