Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów na podstawie art. 5 ust . 2 ustawy z dnia 14 marca 2013 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.)

podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24 marca 2014 r. Wydziałowi Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]