dotacja dla UTW

Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pt. „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”, którego koordynatorem jest prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz, otrzymał finansowanie  w wysokości ponad 290 tys. zł w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Do MNiSW trafiło w sumie 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych.  Projekt SUM został bardzo wysoko oceniony  przez ekspertów i otrzymał 92,5 pkt. na 100 możliwych co uplasowało go na 3. miejscu.

To już druga edycja programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. W programie finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowo powstałych uniwersytetach trzeciego wieku.

UTW umożliwiają upowszechnienie najnowszych dokonań nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej, społecznej i kulturalnej. W konkursie wyłonione zostały ośrodki, które wywiązują się z tego zadania najlepiej.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/6-mln-zl-dla-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html

Gratulujemy!

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]