Nominacja profesorska dla dr hab. n. med. Katarzyny Michalskiej-Małeckiej

Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr  hab. n. med. Katarzynie Michalskiej-Małeckiej, pracownikowi Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie diagnozowania oraz leczenia chirurgicznego zaćmy, jaskry oraz chorób plamki. Od 20 lat z zaangażowaniem  poświęca się pracy naukowo-badawczej wykorzystując wiedzę z dziedziny hemoreologii oraz genetyki w celu wprowadzenia nowoczesnych metod terapii schorzeń siatkówki.  

Jest recenzentem wielu czasopism polskich i zagranicznych oraz autorem ponad 53 artykułów naukowych również o zasięgu międzynarodowym. Swoją wiedzę naukową i kliniczną poszerza  również jako członek licznych organizacji międzynarodowych (AAO, ESCRS, EVRS, Euretina, HCC). 

W ubiegłym roku Profesor Katarzyna Michalska-Małecka otrzymała Nagrodę Rektora, a w latach 2016-2017 pełniła funkcję eksperta w projekcie naukowym „Mapy Potrzeb Zdrowotnych”- MZ,

Obecnie Profesor Katarzyna Michalska – Małecka piastuje stanowisko Przewodniczącej Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia AMD.

Od 2013 r jest również członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie okulistyki.

Gratulujemy!

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]