Logo OSE

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) w ramach organizacji corocznego Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS – World Summit on the Information Society), ogłosiła kolejną edycję konkursu, którego celem jest wyłonienie i międzynarodowa promocja najciekawszych programów, projektów lub działań z obszaru cyfryzacji oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Jedną z inicjatyw reprezentujących nasz kraj w tegorocznym konkursie jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna(zgłoszona pod nazwą ,,OSE – fast Internet for all schools”).

Celem OSE jest wyrównanie oraz wzmocnienie szans edukacyjnych i rozwojowych wszystkich uczniów w Polsce, poprzez zapewnienie w każdej szkole bezpłatnego dostępu do bezpiecznego Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, wraz z multimedialnymi narzędziami wspierającymi korzystanie z nowoczesnych metod nauczania oraz budowę kompetencji cyfrowych w procesie kształcenia.

Wybór finalistów tego prestiżowego konkursu następuje w drodze otwartego dla wszystkich zainteresowanych, internetowego głosowania.

Sposób głosowania został opisany w załączonej instrukcji, przy czym aby oddany głos był ważny, należy zagłosować na projekty w każdej z 18 kategorii konkursowych (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna należy do kategorii C1).

Zachęcamy do głosowania!

List Ministra Cyfryzacji

Instrukcja głosowania

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]