Konferencja Naukowo – Szkoleniowa 
pn. „Innowacje w Ratownictwie Medycznym”
9-11 maja 2014 r.

 

Opłata konferencyjna wynosi:
395,00 zł brutto – opcja z noclegiem 
325,00 zł brutto – opcja bez noclegu

W ramach opłaty konferencyjnej organizatora zapewnia, wyżywienie oraz udział w imprezach towarzyszących konferencji (opcjonalnie nocleg) 
Opłatę konferencyjną należy uiścić na nr konta bankowego Uczelni:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
ING Bank Ślaski S.A. o/Katowice 
40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
z dopiskiem „Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Innowacje w Ratownictwie Medycznym”


Powyższa opłata nie dotyczy osób, którzy zadeklarują swój udział w konferencji w charakterze wolnego słuchacza, o którym mowa w punkcie 2.2 Regulaminu. 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i przesłanie formularza zgłoszeniowego który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.


[Przesłano przez: Michał Henke]

 

POBIERZ PLIKI:
Regulamin (47.00 kB)
Plan Konferencji (200.00 kB)
Komitet organizacyjny