Samorząd Studencki Wydziału Nauk o Zdrowiu serdecznie zaprasza do udziału w Akcji - Motywacja.

Impreza ma na celu zapoznanie oraz poszerzenie wiedzy studentów na temat organizacji i stowarzyszeń działających na Wydziale Nauk o Zdrowiu albo bezpośrednio z Wydziałem związanych. Celem jest przedstawienie sposobu działania, zapoznanie z ciekawą oferta oraz zachęcenie społeczności akademickiej do czynnego udziału w organizacjach. Na konferencji będą przedstawiciele: Akademickiego Związku Sportowego - AZS, Studenckiego Towarzystwa Naukowego- STN, Wydziałowego Samorządu Studenckiego oraz fundacji Baza Dawców Komórek.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]