Plakat

Wszechnica PAU i Muzeum w Gliwicach serdecznie zapraszają na wykład prof.  Iwony Nowakowskiej-Kempny z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pod tytułem: „Filozofia spotkania w cyberczasach”. Wykład odbędzie się w  dniu 25 stycznia (czwartek) o godz. 16.00 w Willi Caro, ul. Dolnych Wałów 8a. Wstęp wolny.

Pani Prof. Nowakowska-Kempna jest filologiem, slawistą, absolwentem katowickiej filii  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związana w życiu akademickim z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka wielu monografii i prac naukowych. Posiada imponujący dorobek edukacyjny.

 [Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]


Notka biograficzna

Prof. Iwona Nowakowska-Kempna

Pani Prof. Iwona Nowakowska-Kempna urodziła się w 1949 roku w Katowicach. Studia filologiczne ukończyła w 1972 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim, filia w Katowicach. Karierę akademicką związała z Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, uzyskując tytuł profesora zwyczajnego w 2001 roku. Pani Profesor jest nauczycielem akademickim, filologiem, slawistką, aktywnie pracującym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jej zainteresowania związane są z językoznawstwem ogólnym.

Jest autorką 5 monografii, redaktorem 16 wielu autorskich monografii oraz ponad 130 publikacji naukowych.. Brała udział w wielu konferencjach naukowych międzynarodowych i sama była organizatorem 10 takich konferencji. Imponujący jest dorobek edukacyjny Pani Profesor: wypromowała 16 doktorów, z których 3 uzyskało stopień doktora habilitowanego. Profesor wychowała ponad tysiąc osób – licencjatów i magistrów oraz tyleż logopedów.