Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek - kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został Wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Rady, które odbyło się 11 stycznia 2018 r. wybrano Przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Funkcje te objęli prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego, w której skład wchodzą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele PAN reprezentanci instytutów badawczych, a także studenci, doktoranci i przedstawiciele pracodawców.

Rada Główna współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]