prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

9 stycznia 2018 r., spośród wyłonionego w grudniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dokonano wyboru dwóch wiceprezesów PTFarm. Wśród nich znalazła się prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jest organizacją o profilu zawodowo-naukowym, którego działalność skupia się głównie na wspieraniu rozwoju nauk farmaceutycznych oraz reprezentacji zawodu farmaceuty.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]