15 grudnia 2017 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 odbyła się VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM oraz Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM.

Było to już siódme spotkanie naukowe, podczas którego zaprezentowano prace naukowe z dziedziny okulistyki zrealizowane przez studentów wszystkich lat i kierunków uczelni medycznych oraz lekarzy stażystów. Dyskusję prowadziła Komisja Ekspertów w składzie: Kierownik Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, Kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki dr hab. n. med. Erita Filipek, Opiekun SKN Okulistyki Katedry Okulistyki dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, dr hab. n. med. Mariola Dorecka oraz dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska. Konferencję prowadziła studentka IV roku WLK Aleksandra Cieśla.

Wykład inauguracyjny: „Zastosowanie nowoczesnych technik diagnostycznych w różnicowaniu przyczyn chorób siatkówki na przykładzie torbielowatego obrzęku plamki” wygłosiła dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek. Prace naukowe przedstawiane podczas konferencji dotyczyły: widzenia stereoskopowego w zezie poziomym, achromatopsji, wpływu czynników genetycznych na wystąpienie wady refrakcji, zastosowania komórek macierzystych w terapii chorób degeneracyjnych narządu wzroku. Analizowano materiał kliniczny dotyczący łagodnych guzów narządu wzroku u dzieci i młodzieży, a także wpływ faz cyklu miesięcznego u kobiet na amplitudę fali P100 w badaniu potencjałów wzrokowych wywołanych wzorcem. Przez studentów Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu podjęty został również temat zębopochodnego zapalenia wnętrza gałki ocznej u pacjenta pierwotnie leczonego z powodu przedarciowego odwarstwienia siatkówki.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joannę Lewin-Kowalik.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]