Logo PZH

Na wniosek Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dr. Grzegorza Juszczyka w Instytucie powołano Radę ds. Współpracy i Rozwoju Kadr.

Stanowisko Przewodniczącej Rady objęła dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współprzewodniczącymi zostały: prof. Katarzyna Czabanowska – Prezydent ASPHER –The Association of Schools of Public Health in the European Region oraz dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok  -  Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Rada ma służyć wymianie informacji pomiędzy kluczowymi instytucjami sektora ochrony zdrowia a przedstawicielami uczelni kształcących kadry w zdrowiu publicznym, planować wspólne działania naukowe i organizacyjne w obszarze zdrowia publicznego, przygotowywać propozycje zmian systemowych w obszarze zdrowia publicznego oraz konsultować wspólne stanowiska wobec przedstawionych Radzie propozycji zmian systemowych, a także  ujednolicać standardy kwalifikacji zawodowych i naukowych absolwentów kierunków kształcenia w zdrowia publicznym.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]