Projekt

Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed - został zakwalifikowany do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Będzie to jeden z największych projektów realizowanych przez SUM. Całkowity koszt inwestycji to ponad 106 mln zł, z czego ponad 69 mln zł będzie pochodziło z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu planuje się utworzenie sieci nowoczesnych laboratoriów specjalistycznych w tym m.in.: Laboratorium Immunologii i Mikrobiologii, Nanomikroskopii, Banku Komórek i Tkanek,  Laboratorium Inżynierii i Terapii Komórkowej, Analiz Białek oraz Analiz Genetycznych z pracownią cytogenetyczną i pracownią analiz kwasów nukleinowych.

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia-LabMed będzie służyło jednostkom uczelni oraz  użytkownikom zewnętrznym. Stworzone laboratoria będą udostępniane na zasadzie living lab. Firmy z regionu śląskiego oraz regionów ościennych będą miały możliwość zgłoszenia swojego pomysłu, produktu bądź usługi do testowania i  otrzymają profesjonalne wsparcie na etapie prowadzenia testów oraz oceny ich rezultatów.

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału badawczo-wdrożeniowego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez stworzenie laboratoriów umożliwiających prowadzenie innowacyjnych badań m.in.  w zakresie wpływu  zanieczyszczenia środowiska na obszarze województwa śląskiego na rozwój i przebieg schorzeń  układu krążenia, układu oddechowego itd.

Zostaną m.in. opracowane nowe testy diagnostyczne z zakresu morfologii, immunologii, toksykologii, mikrobiologii, genetyki, biochemii i biologii molekularnej, które zostaną wdrożone jako usługi zewnętrzne wykonywane na potrzeby profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób oraz rehabilitacji ludzi po przebytych chorobach. Odbiorcami będą m.in. publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym szpitale i poradnie specjalistyczne, a także podmioty gospodarcze.

Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację i wyposażenie istniejących pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynkach SUM przy ul. Jordana 19 w Zabrzu oraz  wybudowanie  i wyposażenie nowego obiektu w Katowicach-Ligocie. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wykonał już część prac przygotowawczych oraz remontowych związanych z realizacją projektu. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r.


[Przesłano przez:  Agata Kalafarska-Winkler]