Logo 2

Trwa V edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Tak jak w poprzednich latach, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze prace doktorskie z dziedziny farmacji, które, z jednej strony, spełniają najwyższe standardy metodologiczne, a z drugiej – mają szansę na zastosowanie w praktyce. W bieżącej edycji udział brać mogą autorzy doktoratów obronionych w latach 2016–2017.

Zgłoszone prace oceniane są ze względu na dwa główne kryteria: 1) rozprawa musi cechować się aplikacyjnością, czyli potencjałem do wykorzystania w praktyce; 2) powinna też charakteryzować się nowatorstwem w zakresie metodologii, spełniając jednocześnie najwyższe standardy pracy naukowej. Spełnienie tych założeń gwarantuje, że doktorat będzie stanowił rzeczywisty wkład w rozwój innowacyjności. Wymagania te podwyższają również poziom konkursowych zmagań. 

Prace oceniane są dwuetapowo przez grono doświadczonych i uznanych autorytetów z dziedziny farmacji. Na początku Rady poszczególnych wydziałów farmaceutycznych wybierają i zgłaszają do konkursu maksymalnie dwie prace spełniające wymagania techniczne (doktorat obroniony na danym wydziale, napisany przez magistra farmacji) i merytoryczne; termin zgłaszania prac w bieżącej edycji upływa 2 lutego 2018 roku. Następnie rozprawy, zgłoszone przez wydziały biorące udział w konkursie, podlegają ocenie Komisji Konkursowej, której przewodniczy prof. Janusz Pluta, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wyniki zostaną ogłoszone tradycyjnie w trakcie obchodów Dnia Polskiej Farmacji, w połowie maja 2018 roku. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.lidernaukfarmaceutycznych.pl

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]