Wydział

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jako jedyna jednostka Uczelni w kraju, uzyskał akredytację do realizacji kształcenia specjalizacyjnego dla Diagnostów laboratoryjnych, w dziedzinie laboratoryjna hematologia  medyczna.

Celem spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania akredytacji, Uczelnia powołała Zespół ds. szkolenia specjalizacyjnego, opracowała regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, zawarła umowy na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji  ze specjalistami w dziedzinie laboratoryjna hematologia medyczna oraz porozumienia na realizację staży kierunkowych, określonych programem szkolenia specjalizacyjnego z laboratoryjnej hematologii medycznej.

W rezultacie prowadzonych działań, wniosek o uzyskanie akredytacji do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej hematologii  medycznej, złożony za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia, został zaakceptowany przez CMKP 20.04.2017 roku, a 27.11.2017 opublikowany. 

Przyznano 24 miejsca dla Diagnostów laboratoryjnych, którzy będą mogli realizować specjalizację w ramach laboratoryjnej hematologii  medycznej.

Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w przyszłym roku, w terminie od 1 do 30 czerwca.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]