22 listopada 2017 r. prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odebrał tytuł doctora honoris causa Politechniki Śląskiej.

Prof. zw. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń jest absolwentem zarówno studiów technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, jak i medycznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej. W swojej pracy naukowej łączy różne obszary wiedzy, będąc autorytetem w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii i medycyny fizykalnej. Uważany jest za jednego z najbardziej liczących się w świecie ekspertów w dziedzinie oddziaływań biologicznych oraz zastosowań medycznych pól elektromagnetycznych i światła niskoenergetycznego. Jest także pionierem w zakresie klinicznych zastosowań diagnostyki i terapii fotodynamicznej, krioterapii ogólnoustrojowej oraz hiperbarycznej terapii tlenowej. Ponadto prowadzi unikalne w skali światowej badania w zakresie innowacyjnych metod kompleksowego leczenia ran przewlekłych.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 500 artykułów naukowych (w tym 100 opublikowanych w czasopismach zagranicznych), blisko 100 publikacji książkowych (w postaci monografii, skryptów i podręczników), redakcję ponad 20 monografii krajowych i zagranicznych oraz ponad 500 referatów, wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Liczba cytowań publikacji prof. Sieronia przekracza 1000. Prof. Aleksander Sieroń wypromował 33 doktorów, 5 doktorów habilitowanych oraz jednego profesora nauk medycznych. Wielokrotnie recenzował krajowe i zagraniczne dysertacje doktorskie, habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora.

W imieniu całej społeczności akademickiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gratulacje i podziękowania za lata twórczej i owocnej pracy na rzecz SUM złożył Panu Profesorowi JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Politechniki Śląskiej


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]