Deklaracja

16 listopada br. w Ministerstwie Rozwoju Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta  podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Projekt Deklaracji został wypracowany przez grupę roboczą ds. edukacji i popularyzacji CSR funkcjonującą w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów.

20171116 144339 001

Dokument podpisali przedstawiciele 22 szkół wyższych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach był jedyną uczelnią medyczną w tym gronie.

Deklaracja zawiera zobowiązania uczelni m.in. do  upowszechniania  idei  równości,  różnorodności,  tolerancji  oraz  respektowania  i  chronienia prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia, realizowania  projektów  wdrażających  zasady  społecznej  odpowiedzialności oraz   podejmowania  badań  naukowych i  prac  wdrożeniowych, które  w  ramach  partnerstwa  z  innymi ośrodkami  akademickimi  z  całego świata, sektorem  przedsiębiorstw,  administracją  publiczną i  organizacjami  pozarządowymi  przyczyniać się mogą do  rozwiązywania  istotnych  problemów społecznych.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]