Z innego poziomu do muzyki

Zapraszamy na IX edycję spotkania pn. „Z innego poziomu do muzyki”, mającego na celu integrację środowiskową osób pełno i niepełnosprawnych, które odbędzie się 23 listopada br.  

 

W godzinach 13:00 – 14:00, w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu SUM w Katowicach-Ligocie odbędą się warsztaty dotyczące wykorzystania muzyki i tańca w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

O godzinie 15:00, w Auli A3 im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbędzie się spotkanie „Z innego poziomu do muzyki”, które zakończy się koncertem zespołu wokalnego Mezalians Art.

Studenci, którzy wezmą udział w wydarzeniu będą mogli starać się o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach. Podstawę uzyskania w/w usprawiedliwienia stanowić będzie, przedstawiona przez Samorząd Studencki SUM w Katowicach właściwemu Dziekanowi Wydziału, podpisana imienna lista osób biorących udział w spotkaniu. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!   

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]