Kształcenie specjalistyczne

 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jako pierwsza jednostka Uczelni w kraju, złożył wniosek  o uzyskanie akredytacji do realizacji kształcenia specjalizacyjnego dla Diagnostów laboratoryjnych, w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna.

 

Celem spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania akredytacji, Uczelnia powołała Zespół ds. szkolenia specjalizacyjnego, opracowała regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, zawarła umowy na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji ze specjalistami w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna oraz porozumienia na realizację staży kierunkowych, określonych programem szkolenia specjalizacyjnego z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

W rezultacie prowadzonych działań, wniosek o uzyskanie akredytacji do realizacji specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, złożony za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia, został zaakceptowany przez CMKP 20.04.2017 roku, a 13.11.2017 opublikowany.  Przyznano 84 miejsca dla diagnostów laboratoryjnych, którzy będą mogli realizować specjalizację w ramach laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone w przyszłym roku, w terminie od 1 do 30 czerwca.

Obecnie akredytację posiadają tylko dwie uczelnie w Polsce – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]