Akt nadania

Prof. dr hab. n. med. Stefan Baron – kierownik  Katedry Dysfunkcji Narządu Żucia i Ortodoncji Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  został Członkiem Honorowym  Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, w dowód uznania za szczególne zasługi dla rozwoju tej dziedziny nauki .

Celem Towarzystwa jest m.in. pogłębianie wiedzy na temat etiopatogenezy, symptomatologii, diagnostyki i leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia oraz jej propagowanie w środowiskach medycznych i akademickich, jak również wśród pacjentów, a także wspieranie badań naukowych poszerzających zakres wiedzy w dziedzinie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.

Gratulujemy!

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]