Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Dnia 8 listopada 2017 r., na terenie kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, pt.: „6-Miesięczne Praktyki Zawodowe – Wiedza i Umiejętności Praktyczne”.

Organizatorami Konferencji byli Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne –  Oddział Katowice.

Inspiracją do zorganizowania Konferencji było retrospektywne spojrzenie na podyktowane dyrektywą unijną zasady realizowania przeddyplomowej praktyki zawodowej przyszłych adeptów zawodu farmaceuty, zaś z drugiej strony, dokonana okiem obecnego Koordynatora ze strony SUM, ocena przebiegu wspomnianych praktyk. W bieżącym roku akademickim mija 10 lat od podjęcia przez ówczesnych Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce, kluczowej decyzji dotyczącej wprowadzenia „od zaraz”, po ostatnim roku studiów na kierunku farmacja, 6-miesięcznej praktyki zawodowej, już po obronie pracy magisterskiej. Stwarzało to niepowtarzalną szansę dla ówczesnych studentów V roku studiów, uznania – tuż po ukończeniu studiów, dyplomu farmaceuty we wszystkich krajach Unii Europejskiej, do której wówczas dołączył nasz kraj. I tak, po 10 latach po podjęciu owej fundamentalnej uchwały przez Dziekańskie Gremium, stało się koniecznym pochylenie nad obecnymi procedurami prowadzenia praktyk. Zyskał poparcie Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce, uznanie i akceptację kierownictwa Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Organizatorzy Konferencji postanowili wzbogacić jej program, poprzez wprowadzenie – poprzedzających Konferencję, zajęć edukacyjnych, takich jak kurs z zakresu „Farmakoterapii chorób krwi i układu krwiotwórczego”, prowadzony przez wybitnych znawców tematu,  tj. Pana  prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora, Kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii SUM oraz – reprezentujących Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Panią dr n. med. Katarzynę Rothkegel-Kapicę, i Panią dr n. med. Iwonę Wieczorek-Kowinę. Organizatorzy zadbali także o bogatą ofertę warsztatów, które prowadzone były przez Dyrektora Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Pana dr n. med. Stanisława Dyląga, oraz Kierownika ds. organizacyjno-promocyjnych  RCKiK w Katowicach Panią Aleksandrę Dyląg, a nosiły tytuł: „Krew powinna krążyć – podaj dalej; Podaruj życie – zostań dawcą szpiku”.

Obok wspomnianych, na terenie kampusu odbyły się i inne warsztaty, takie jak te, prowadzone przez  Pana dr n. farm. inż. Patryka Matuszka, o tytule: ”Borelioza – standardy diagnostyki laboratoryjnej i monitowanie jej leczenia”, czy prowadzone przez Panią dr Beatę Olszewską i Pana mgr Jarosława Ignaszaka, a noszące tytuł: „Diagnostyka dyskrazji plazmocytowych – kryteria rozpoznania szpiczaka mnogiego oraz monitorowania terapii”. Dalsza część spotkania poświęcona była I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej,  pt.: „6-Miesięczne Praktyki Zawodowe – Wiedza i Umiejętności Praktyczne”. Otwarcia Konferencji dokonała – jako Gospodarz Wydziału, Dziekan – Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk. Witając Gości, Pani Dziekan wskazała na historyczne znaczenie Spotkania, nie tylko dlatego, że stało się ono pierwszym w Polsce, tak merytorycznie znaczącym i spektakularnym Przedsięwzięciem, dotyczącym ważnych aspektów edukacyjnych kształcenia na kierunku farmacja, lecz dlatego, że w tym właśnie roku historia zatoczyła krąg, od czasu pamiętnej sprzed dziesięciu laty, uchwały Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych,  wprowadzającej tak znamienne dla wspomnianego kierunku  zmiany w obowiązujących standardach edukacyjnych.

Konferencję poprowadzili Pan dr hab. n. farm. Paweł Olczyk – Koordynator ze strony SUM 6-miesięcznych praktyk zawodowych studentów kierunku farmacja oraz Pani dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev – Prodziekan WFzOM w Sosnowcu. Jak wspomniał Koordynator praktyk, a jednocześnie Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, stała się ona doskonałą sposobnością do integracji Środowiska Uniwersyteckiego oraz Aptekarskiego, do rozwoju współpracy nauczycieli akademickich i farmaceutów praktyków, do kooperacji wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, a także – do będącej znakiem czasu – kooperacji  z Przedstawicielami środowiska prawniczego. Dlatego też, wśród zaproszonych Gości znaleźli się Dziekani wszystkich Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Pan dr Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pani mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, oraz – reprezentująca Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach – Pani Mecenas Marta Imiołczyk-Porębska. Szczególnym Gościem Konferencji była Pani Katarzyna Chmielewska – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Nie zawiedli Przedstawiciele naszej Uczelni w Osobach  Prorektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni – Pani prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec-Plinty, Prorektora ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Pana  prof. dr hab. n. farm. Stanisława Boryczki,  Prodziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach Pana dr hab. n. med. Marka Walugi oraz Prodziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Pana prof. dr hab. n. med. Sławomira Kasperczyka, Pana prof. dr hab. Krystyna Sosady, reprezentującego jednocześnie Śląską Izbę Lekarską w Katowicach, a także – przedstawicieli Kierownictwa Administracji SUM.

Wśród wielu znamienitych Gości znaleźli się także Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Pan prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta, wiceprezes PTFarm. Pan prof. dr hab. n. farm. Jan Pachecka, Dyrektor Biura Zarządu Głównego PTFarm. Pan dr n. farm. Jerzy Szewczyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – Pani dr hab. n. med. Anna Mertas, Koordynatorzy 6-mieięcznych praktyk zawodowych ze wszystkich 10 Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce, Krajowy Konsultant w dziedzinie Farmacji Przemysłowej – Pani prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska,  Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia ds. Farmakopei oraz Postaci Leku – Pani prof. dr hab. n. farm. Renata Jachowicz, Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej – dr n. farm. Piotr Brukiewicz, Prezesi ościennych Izb Aptekarskich, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Rady Śląskiego Oddziału NFZ – Pan Grzegorz Zagórny, przedstawiciele Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Wiceprezydent Miasta Sosnowca – Pani Anna Jedynak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu – Pan Wilhelm Zych. Nie zawiedli także  Partnerzy Konferencji,  Partnerzy medialni, lecz także – licznie zgromadzeni farmaceuci aptek ogólnodostępnych, Pracownicy Wydziału i studenci.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pan prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Prezydent Miasta Sosnowca – Pan Arkadiusz Chęciński.

Wsparcie Jego Magnificencji Rektora SUM oraz wszechstronna pomoc Pani Kanclerz naszej Uczelni – dr n. o zdrowiu Bernadety Kuraszewskiej umożliwiły nie tylko realizację całego  Przedsięwzięcia,  lecz zapewnienie niepowtarzalnej, serdecznej i rodzinnej jego atmosfery, co zgodnie podkreślali Uczestnicy Spotkania.

Do sukcesu naszego przedsięwzięcia przyczyniła się także w znacznej mierze Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni  Pani prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, oraz podlegający Pani Rektor pracownicy Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni, w tym szczególnie – Pani Kierownik mgr Justyna Skolik. Jak zawsze, ogromnym wsparciem dla naszej Konferencji była wszechstronna pomoc pracowników Centrum Informatyki i Informatyzacji, w tym Kierownika mgr inż. Marcina Chabiora, oraz współpracowników, w osobach mgr Przemysława Jędrusika i mgr Grzegorza Wszelakiego.

Obrady Konferencji uświetnione zostały przez wykłady, takie jak: „Leki dostępne bez recepty – czy samoleczenie zawsze pomaga na ból i przeziębienie” , wygłoszony przez Panią dr hab. n. farm. Dorotę Wrześniok – Kierownika Studium Doktoranckiego WFzOML w Sosnowcu;  „Problemy receptury aptecznej – studium przypadków” – wygłoszony przez Panią dr n. farm. Lucynę Bułaś – Eksperta ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych Komisji Farmakopei; oraz – „Ocena jakości 6-miesięcznej  praktyki z punktu widzenia studenta i opiekuna” – wygłoszony przez dr  hab. n. farm. Agnieszkę Skowron – Prodziekana ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kluczowym punktem programu Konferencji stał się panel na temat: „Problemów organizacyjnych 6-miesięcznych praktyk zawodowych”, któremu przewodniczył prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta oraz członkowie Zespołu – Pani dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka i  mgr farm. Zuzanna Rzepka – Doktorantka Wydziału Farmaceutycznego SUM. W dalszej części obrad,  Przewodniczący II i III panelu dyskusyjnego – w osobach Pani mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej – Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Pana prof. dr hab. n. farm. Pawła Szymańskiego – Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – zaproponowali kluczowe rozwiązania, odnoszące się zarówno do programu jak i ewaluacji 6-miesięcznych praktyk zawodowych.

W opinii zarówno zgromadzonych Ekspertów jak i Słuchaczy, Konferencja stała się sposobnością do wymiany doświadczeń oraz poczynienia wspólnych, międzyuczelnianych ustaleń, sprzyjających wdrożeniu ogólnopolskich standardów w ewaluacji 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach kształcenia przeddyplomowego na kierunku farmacja.

Wymiernym efektem Konferencji stała się deklaracja Pani Katarzyny Chmielewskiej – Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, dotycząca zorganizowania przez Ministerstwo Zdrowia konferencji uzgodnieniowej, celem opracowania uaktualnionych uregulowań prawnych w przedmiocie omawianych, studenckich 6-miesięcznych praktyk zawodowych przyszłych farmaceutów, po uprzednim wypracowaniu wspólnego stanowiska koordynatorów wspomnianych praktyk.

Uwieńczeniem całego Przedsięwzięcia był występ Orkiestry Wojskowej z Bytomia, pod dyrekcją Kapitana Krystiana Siwka, która w mistrzowski sposób wykonała marsze wojenne, ale i standardy jazzowe. Były one – w opinii Słuchaczy – niezwykłym, oryginalnym i wprowadzającym swobodną atmosferę muzyki „łagodzącej obyczaje”, zakończeniem I Ogólnopolskiej Konferencji, traktującej o zgodnych ze współczesnymi wymogami nauczania, a jednocześnie oczekiwaniami rynku pracy metodami kształcenia, a to dla dobra przyszłych adeptów zaszczytnego zawodu farmaceuty jak i dla dobra pacjenta.

Elektroniczna ewaluacja przebiegu i znaczenia Konferencji, przeprowadzona wśród Uczestników, wskazała na konieczność przyszłościowego wprowadzenia do ankiety oceny „6” (co szczerze ucieszyło Organizatorów), przynosząc jednocześnie – w 100 procentach zgodną i akceptującą odpowiedź Uczestników ankiety, na retoryczne pytanie Organizatorów: „czy widzimy się za rok”?

 

Przewodnicząca                                                                     Przewodniczący

Komitetu Organizacyjnego                                                   Komitetu Naukowego

Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek                                            Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.