Nominacja

Postanowieniem z dnia 15 września 2017 r. Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Jackowi Ziaji, pracownikowi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Ziaja posiada specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, angiologii, transplantologii klinicznej i chirurgii naczyniowej.

Zainteresowania Pana Profesora to m.in. przeszczepianie narządów ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania trzustki. Za cykl prac poświęconych leczeniu przewlekłej niewydolności nerek w przebiegu cukrzycy typu I z wykonaniem jednoczesnego przeszczepienia trzustki i nerki w 2012 r. otrzymał zespołową nagrodę III stopnia Rektora SUM, a w 2016 r. nagrodę II stopnia za współautorstwo podręcznika „Transplantologia kliniczna” pod redakcją prof. Lecha Cierpki i prof. Magdaleny Durlik.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]