Nominacja

Postanowieniem z dnia 23 września 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Wacławowi Kuczmikowi, kierownikowi Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Głównym obszarem badawczym Profesora są zagadnienia związane z miażdżycą tętnic kończyn dolnych. Do ważnych dokonań prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik zalicza prace dotyczące zagadnień leczenia tętniaków aorty.

Od 2010 jest narodowym, polskim delegatem do UEMS Section and Board of Vascular Surgery. Pełni także funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej w województwie śląskim.  W latach 2006-2012 był członkiem Rady Programowej Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Pełni funkcję Skarbnika Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naukowej, którego w latach 2012-2014 był Prezesem.  Opracował program społecznej akcji  „Ocal nogę”, która zwróciła uwagę na problem amputacji u chorych z niedokrwieniem kończyn.

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]