27 października 2017 r. w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunków: analityka medyczna, biotechnologia medyczna II°, kosmetologia II°, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2016/2017.

W uroczystości wzięli udział: Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Borowiec-Domka, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz Prodziekani, członkowie Rady Wydziału i  przedstawiciele organizacji studenckich.

Wykład pt. „Geniusz i szaleństwo zapisane w genach” wygłosiła dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej WFzOML SUM.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]