Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

 

 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Górniczym Centrum Medycznym, następnie SPSK nr 7 SUM Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca w Katowicach-Ochojcu został oficjalnie otwarty 1 września 1977 r., a pierwszego pacjenta przyjęto 2 stycznia 1978 r. Ordynatorem i organizatorem pracy oddziału, od wyposażenia po stworzenie zespołu lekarsko-pielęgniarskiego, został dr n. med. Andrzej Wejsflog, syn wielkiego polskiego ortopedy i traumatologa, prof. Gabriela Wejsfloga, ucznia prof. Adama Grucy. Andrzej był wszechstronnie uzdolnionym lekarzem - specjalistą ortopedą i traumatologiem oraz specjalistą chirurgiem ogólnym, który przez kilka lat doskonalił swoje umiejętności w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej w Katowicach, pod kierunkiem med. Józefa Gasińskiego. Te pierwsze lata zadecydowały o kierunku rozwoju oddziału, nastawionego już wtedy nie tylko na działalność usługową, ale także dydaktyczno-naukową, z udziałem asystentów w licznych zjazdach, sympozjach, kursach i stażach oraz stopniowe budowanie prestiżu jednostki.

W 1986 r. stanowisko to objął dr n. med. Jerzy Totuszyński, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej z 1969 r., który w ciągu wielu lat działalności stworzył jednostkę cieszącą się w naszym środowisku bardzo dobrą opinią i znakomitymi stosunkami międzyludzkimi. Jurek w latach 1969-1977 pracował w Szpitalu Miejskim nr 7 w Katowicach, od 1977 do 1986 pełnił funkcję zastępcy ordynatora w GCM-ie, a następnie ordynatora. Decyzją władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oddział w dniu 1 grudnia 2000 r. uległ przekształceniu w strukturę uniwersytecką, a mnie przypadł zaszczyt kierowania utworzoną Katedrą i Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. Dotychczasowy ordynator został moim zastępcą. Od 2003 r. kierował Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym w Szpitalu im. L. Rydygiera w Katowicach-Bogucicach. Posiadał specjalizacje z ortopedii i traumatologii oraz medycyny społecznej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1991 r., po obronie rozprawy „Złamanie kości długich kończyn powikłane urazem naczyń”. Był kierownikiem specjalizacji 15 lekarzy i współautorem 16 prac naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Sekcji Osteosyntezy PTOiTr., aktywną i znaną postacią Izb Lekarskich, zwłaszcza Komisji do spraw Kształcenia Podyplomowego i Konkursów oraz Biegłym Sądu Okręgowego w Katowicach. Zmarł w sobotę 27 września 2008 r., po ciężkiej chorobie.

Decyzję o wyborze drogi dydaktyka, naukowca i ortopedy-traumatologa uważam za najważniejszą     i w pełni słuszną. SUM zapewnił mi możliwość realizacji zamierzeń i rozwój, ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych i tytułu Profesora oraz specjalizacji i zaszczytów, nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Wędrowałem wraz z przemieszczającą się Katedrą i Kliniką Ortopedii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM i moim nauczycielem, Prof. Andrzejem Tokarowskim, od Bytomia, przez Czeladź po Sosnowiec. W Ochojcu zatrzymałem się już przez okres 17 lat. Obecnie Katedra i Klinika prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz studentami z USA, Tajwanu i Programu Socrates–Erasmus. Na praktyki i kursy przyjeżdżają do nas studenci i lekarze z całego świata, m.in. Brazylii, Indii i Jemenu. Pod moim kierunkiem 15 osób uzyskało stopień doktora, 2 tytuł magistra, a 19 specjalizację z ortopedii  i traumatologii. Od 2001 jestem współautorem pytań testowych i członkiem lub przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na specjalistów z ortopedii i traumatologii. Dorobek Katedry to 204 publikacje, wyróżniane lub nagradzane w Finlandii, Portugalii, Grecji, Wielkiej Brytanii  i wielokrotnie w Polsce oraz redakcja naukowa 5-tomowej, polskiej edycji dzieła „Campbell. Ortopedia Operacyjna”, które było marzeniem moich mistrzów odkąd pamiętam, 5 innych książek  i kilkanaście rozdziałów w podręcznikach. Zrealizowaliśmy 13 szkoleń ogólnopolskich i zagranicznych, w tym wprowadzające do specjalizacji z ortopedii i traumatologii pod egidą CMKP, byliśmy wykładowcami na kursach pod auspicjami European Pediatric Orthopaedic Society i European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology oraz zorganizowaliśmy 26 Sympozjów, głównie o zasięgu międzynarodowym z udziałem autorytetów dosłownie z całego świata. Zespół uczestniczył w 89 Kongresach i Sympozjach Krajowych oraz 56 zagranicznych, w tym organizowanych przez studentów. Wynikiem wieloletniej współpracy z AGH w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach, Uniwersytetem Śląskim i wieloma jednostkami SUM (m.in. Katedrą i Zakładem Biologii Molekularnej, Katedrą i Zakładem Genetyki Klinicznej, Katedrą i Zakładem Biofizyki Lekarskiej, Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Katedrą i Zakładem Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej) są wspólne badania, prace interdyscyplinarne i granty, w tym projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.  

Za najważniejsze wyróżnienia uważam pisemne podziękowania studentów i absolwentów polskich  i zagranicznych Uczelni, uzyskanie Certyfikatu „International Federation of Medical Students' Associations”, „Certyfikatu zaufania pacjentów” w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta 2013”, wybór na Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,  Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej (opracowałem część medyczną programu studiów na tym kierunku), pełnienie przez 8 lat funkcji Konsultanta Wojewódzkiego i uhonorowanie Odznaczeniami „Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego”, „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” oraz Medalem „Ireneusza Wierzejewskiego”, przyznanym w uznaniu szczególnych zasług dla Ortopedii Polskiej z okazji jej 100-lecia.

Nowatorskie metody diagnostyczne i lecznicze, nierzadko zastosowane po raz pierwszy w kraju, często były szeroko komentowane w mediach oraz prezentowane na najważniejszych wydarzeniach naukowych na świecie. Zawsze w edukacji zawodowej lekarzy i pielęgniarek starałem się dawać przykład, że to pacjent jest najważniejszy, a naszą powinnością jest troska o chorego oraz stworzenie mu najlepszych warunków opieki i komfortu pobytu w Szpitalu. Mijający w październiku br. okres 35 lat mojej pracy to nie tylko czas wytężonej działalności, ale i wielki zaszczyt oraz honor. Posiadać Przełożonych w SUM i Szpitalu, których się szanuje, to przywilej i powód do dumy. Zawsze ceniłem sobie możliwość współpracy z osobami nieprzeciętnymi, dla których dalszy rozwój i dbanie o wysoki poziom usług w miejscu pracy są sprawami pierwszorzędnymi i najważniejszymi.

   

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu SUM

dr n. med. Andrzej WEJSFLOG dr n. med. Jerzy TOTUSZYŃSKI prof. dr hab. n. med. Damian KUSZ
dr n. med. Andrzej WEJSFLOG   dr n. med. Jerzy TOTUSZYŃSKI   prof. dr hab. n. med. Damian KUSZ

 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.