Konkurs

Pielęgniarki mogą zabiegać o nagrodę królowej Szwecji

Ruszyła druga polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii. Inicjatywa przeznaczona jest dla studentów pielęgniarstwa oraz osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa. Zwycięzca otrzyma stypendium w wysokości 25 tys. zł oraz możliwość odbycia indywidualnego stażu w Polsce lub w Szwecji.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa oraz osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa, którzy zaprezentują najbardziej kreatywne rozwiązanie mające na celu usprawnienie opieki nad osobami starszymi. W trakcie będącego częścią nagrody stażu, stypendysta ma szansę zdobyć rozległą wiedzę z wielu dziedzin opieki medycznej, szczególnie w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Dodatkowo, zwycięzca otrzymuje stypendium w wysokości 25 tys. zł, a także możliwość przedstawienia swojego projektu przed królową Szwecji.

Do konkursu podchodzić można tylko indywidualnie. Zgłoszenia i pomysły dotyczyć mogą dowolnego projektu powiązanego z tematyką opieki nad osobami starszymi. Mogą to być koncepcje dotyczące rozwiązań systemowych, innowacyjnych metod opieki bądź rehabilitacji, przykłady udogodnień i wszelkie inne, których ideą jest podnoszenie jakości świadczonych usług i komfortu pracy w geriatrii.

Polska edycja nagrody Queen Silvia Nursing Award odbywa się pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Aplikacje konkursowe wysyłać należy poprzez stronę internetową www.queensilvianursingaward.pl. Termin zgłoszeń upływa 19 listopada 2017 r.

 
[Przesłano przez: Kinga Łosiak-Lisowska]