Profil

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, kierownik  Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Prof. Sergiusz Nawrocki jest kierownikiem projektu realizowanego w SUM w ramach programu STRATEGMED pt. „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza” (GLIOMED). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi 6 podmiotów – w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny – I Wydział Lekarski oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im., M. Nenckiego PAN w Warszawie.

W ramach projektu planowane jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza (ukierunkowane sekwencjonowanie NGS 700 genów) oraz próbę opracowania “liquid biopsy” opartej o analizę wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi, co mogłoby stanowić małoinwazyjną opcję dla biopsji. Dodatkowymi celami są: kompleksowa charakterystyka genomu i transkryptomu guza oraz zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny komórek macierzystych i podatności komórek na terapie w środowisku niszy nowotworowej. Realizacja projektu przyczyni się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także będzie stanowiła praktyczny model do badania odpowiedzi na leczenie w hipoksji.

Opracowanie testu diagnostycznego pozwoli na poprawę skuteczności leczenia  poprzez jego dopasowanie do molekularnego podtypu guza a liquid biopsy poprawiłaby dostępność do diagnostyki, komfort i bezpieczeństwo pacjentów i oznaczałaby zupełnie nowe możliwości monitorowania przebiegu choroby, do tej pory niedostępne.

Prof. Sergiusz Nawrocki jest także Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, członkiem Zarządu Fundacji Polskiej Ligii Walki z Rakiem, Dyrektorem Medycznym Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach.

Wręczenie nominacji odbyło się 26 października w Pałacu Prezydenckim.

Gratulujemy!

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]