25 października 2017 r. w auli Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu odbyła się  uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetów Licealisty: Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zajęcia rozpoczęło  65 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli:  prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka   –  Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego  i Ustawicznego, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala  –   Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serc i kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM, prof. dr hab. n. med. Marek Waluga  –  Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim Wydziału Lekarskiego w Katowicach,  prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski oraz prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk – Dziekan i Prodziekani  Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, dr hab. n. med. Tomasz Francuz  – Koordynator ds. programu Uniwersytetu Licealisty Wydziału Lekarskiego w Katowicach, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Samorządu Studenckiego SUM oraz studenci z Kół Naukowych.

Uroczystość poprowadziła dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, Pełnomocnik ds. Uniwersytetu Licealisty Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym  w Zabrzu.

Wykład inauguracyjny „Polskie drogi do serca” wygłosił dr hab. n. med.  Zbigniew Nawrat.

Po wykładzie goście udali się na zwiedzanie Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Kardio-Med Silesia.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]