Słuchacze Uniwersytetu III Wieku działającego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, w bieżącym roku akademickim mają możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach dodatkowych.

W I-szym semestrze w zajęciach z informatyki, zajęciach ruchowych i nauki języka angielskiego skorzystało 100 osób.

W semestrze letnim rozszerzono ofertę o zajęcia z podologii, a z zajęć korzysta ponad 120 słuchaczy UTW.

[Tekst: dr hab. Katarzyna Pawłowska-Góral]
[Przesłano przez: Agata Kalafarska]